Hagelschade

Het komt niet zo vaak voor, maar toch kunnen mensen soms geconfronteerd worden met schade die werd veroorzaakt door een stevige hagelbui. Deze schade kan verschillende vormen aannemen. De vaakst voorkomende vorm is schade die ontstaat aan auto’s die gewoon geparkeerd staan of waarmee u aan het rijden bent tijdens een ernstige hagelstorm. Dat is echter niet de enige vorm van schade die kan voorkomen. In bepaalde extreme gevallen kan er bijvoorbeeld ook schade ontstaan aan gewassen voor mensen die actief zijn in de landbouw of kan er zelfs schade worden veroorzaakt aan de woning. Of hagelschade al dan niet wordt ingedekt is sterk afhankelijk van de verzekering(en) waarover u beschikt. Heb je te maken gehad met schade die werd veroorzaakt door hagel? Ontdek snel de verschillende mogelijkheden om deze schade te laten vergoeden door uw verzekeringsmaatschappij.

Vergelijk verzekeringen hagelschade auto

Corona DirectDe kilometerverzekeringBereken prijs Simulatie
Yuzzu - Touringex-Touring Verzekeringen Zeer voordelige tarievenBereken prijs Simulatie
Ruime verzekerd met de basiswaarborgenBereken prijs Simulatie

Verzekering hagelschade aan de auto

De meest voorkomende vorm van hagelschade is deze die optreedt aan de auto. Wanneer een auto tijdens een stevige hagelbui buiten staat geparkeerd kan dat zorgen voor schade aan het voertuig. Het gaat dan vaak om deuken in de auto die moeten uitgedeukt worden. Op zich is dat niet zo erg, maar in andere gevallen kan de hagel bijvoorbeeld ook de vensters van het voertuig beschadigen en dan lopende kosten meteen aanzienlijk hoger op. Hagelschade aan de auto wordt in België door de gewone BA-verzekering niet gedekt. Mensen die over een omniumverzekering beschikken (ook al gaat het om een beperkte omnium) zijn doorgaans wel voor dergelijke schade verzekerd. Heb je te maken met hagelschade aan de auto en twijfel je toch of je wel voor dergelijke schade bent verzekerd? In dat geval kan je het best even contact opnemen met je verzekeringsmaatschappij.

Verzekering hagelschade aan de woning

Een andere vorm van hagelschade die gelukkig minder vaak voorkomt is schade aan de woning. Vooral het dak wordt dan geviseerd. In dat geval is het aan te raden om zo snel mogelijk een zogenaamd dekzeil aan te brengen. Wat veel mensen niet weten is dat ook deze kosten ingebracht kunnen worden. Is het huis in die mate beschadigd dat de inwoners er tijdelijk niet in kunnen verblijven, dan zal uw verzekeraar u eveneens helpen bij het vinden van noodhulp. Hoe dan ook, wanneer er hagelschade aan de woning wordt vastgesteld is het zeer belangrijk om daar zo snel mogelijk het nodige bewijsmateriaal van te verzamelen. Maak voldoende foto’s en zorg er voor dat de schade goed zichtbaar is.

Vergelijk verzekeringen hagelschade huis

Bereken direct de prijs. - Sluit je brandverzekering meteen online afBereken prijs Simulatie
Corona DirectJe huis veilig en volledig verzekerd aan nieuwbouwprijs.Bereken prijs Simulatie
Yuzzu - Touringex-Touring Verzekeringen - Bescherm je woning voor 105%Bereken prijs Simulatie
De klok rond bijstand. Vakantiehuis, kot enz. mee verzekerd.Bereken prijs Simulatie
AxaNu tot -10% op je woonverzekering.Bereken prijs Simulatie

Rampenfonds

In bepaalde gevallen zult u niet verzekerd zijn voor schade die voortkomt uit een hagelstorm. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de landbouwers van wie de oogst ernstig kan worden aangetast door een dergelijke storm. Zij beschikken doorgaans niet over een speciale verzekering waardoor ze genoodzaakt zijn om een beroep te doen op het rampenfonds. Let wel, dit fonds is slechts mogelijk vanaf het ogenblik dat de storm wordt herkend als natuurramp. Is dat niet het geval, dan zullen de landbouwers met andere woorden veelal zelf moeten instaan voor de schade en alle kosten die dit met zich meebrengt.