Groepsverzekering

Het is geen geheim dat een pensioen alleen u vaak onvoldoende middelen levert om goed te kunnen leven. Heel wat mensen die rond moeten komen met hun pensioen alleen krijgen dan op termijn ook niet voor niets vaak te maken met financiële moeilijkheden. Er bestaan verschillende mogelijkheden om een stukje extra pensioen aan te leggen. U kunt dit bijvoorbeeld doen door gebruik te maken van één van de verschillende spaarverzekeringen die op de markt terug te vinden zijn. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een pensioenspaarverzekering, maar ook een groepsverzekering biedt u die mogelijkheid. Vooral voor zelfstandigen lijkt een groepsverzekering veelal zelfs interessanter te zijn dan een gewone pensioenspaarverzekering. We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

Fiscaal interessant voor bedrijven en werknemers

Een groepsverzekering is fiscaal eigenlijk zowel interessant voor bedrijven als voor de werknemer. Het is veel interessanter om een premie te storten in een groepsverzekering omdat dit voor het bedrijf in kwestie fiscaal kan worden afgetrokken, maar ook voor de werknemer. Wanneer hij een stukje extra inkomen zou krijgen in plaats van de groepsverzekering zou dit immers kunnen doorwegen in zijn persoonlijke belastingaangifte op het einde van het jaar. Dit is meteen de belangrijkste reden waarom steeds meer werknemers toch een groepsverzekering boven een extra loon verkiezen. Daar komt bij dat de premies die in een groepsverzekering worden gestort ook nog eens een zekere rente opbrengen waardoor uw kapitaal na verloop van tijd aanzienlijk zal zijn gegroeid. Zowel voor werknemers als voor bedrijven is het afsluiten van een groepsverzekering dus op z’n minst interessant te noemen.

Opvragen van uw groepsverzekering

Wanneer u over een groepsverzekering beschikt dient u er wel rekening mee te houden dat er hier verschillende voorwaarden aan verbonden zijn. Vooral wat het opvragen van uw geld betreft moet u er bijvoorbeeld bij stil blijven staan dat u minimum 60 jaar dient te zijn. Pas op dat ogenblik is het mogelijk om uw geld op te vragen zonder dat u fiscaal wordt afgestraft. Vandaag de dag zijn de voorwaarden voor het opvragen van uw groepsverzekering zelfs nog strikter waardoor de kans bestaat dat u, uw geld zelfs helemaal niet kunt opvragen voor de leeftijd van 60 jaar. Er is één belangrijke uitzondering en dat is de aankoop van onroerend goed. Wanneer u op een bepaald ogenblik een huis of bouwgrond wenst aan te kopen kunt u daarvoor wel uw groepsverzekering (deels) gebruiken. Stel u echter ook in dit geval altijd op de hoogte van de voorwaarden.

Conclusie

Er wordt gezegd dat de groepsverzekering haar beste tijd gehad heeft. Vroeger was het onder voorwaarden mogelijk om uw geld vervroegd op te vragen, maar tegenwoordig is dat niet meer het geval (tenzij bij de aankoop van onroerend goed zoals hierboven reeds aangegeven). Daarnaast  is de rente die wordt geboden op groepsverzekeringen niet meer wat ze is geweest waardoor u er een minder interessante rendement uit haalt dan vroeger het geval was. Toch is er nog steeds het fiscaal voordeel wat er mede voor zorgt dat een groepsverzekering toch wel interessant is en blijft voor zowel werknemers als bedrijven. Wanneer u toch moet kiezen tussen een loonsverhoging of een groepsverzekering is deze laatste dan ook meestal de beste keuze.
 

Gerelateerde berichten