Hospitalisatieverzekering

Er zijn zo van die verzekeringen die eigenlijk onmisbaar zijn. Naast de verschillende verplichte verzekeringen zijn er dan ook verzekeringen die eigenlijk voor iedereen worden aangeraden. Neem nu bijvoorbeeld de hospitalisatieverzekering. De hospitalisatieverzekering is een verzekering die zoals de naam reeds doet vermoeden kosten indekt die gepaard gaan met een hospitalisatie. We hoeven u niet te vertellen dat een opname in een ziekenhuis vaak veel geld kost. Daarnaast is het zo dat u ook nooit weet hoelang die ziekenhuisopname zal duren en hoe hoog het kostenplaatje met andere woorden aan het einde van de rit zal uitpakken. De hospitalisatieverzekering zorgt er voor dat u op dit vlak niet voor verrassingen kunt komen te staan. We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

Hospitalisatieverzekering vergelijken

DKV hospitalisatieverzekeringTerugbetaling 100%, zonder plafondBereken prijs Simulatie
Partena hospitalisatieverzekeringSluit tijdig aan en betaal later tot 40% minderBereken prijs Simulatie

Wat kost een hospitalisatieverzekering?

De kostprijs van een hospitalisatieverzekering is afhankelijk van verschillende factoren. Het is bijvoorbeeld zo dat er geen sprake is van één, maar wel van meerdere hospitalisatieverzekeringen. De basisprijs wordt bij een hospitalisatieverzekering bepaald door de dekkingen die geboden worden. Een standaard hospitalisatieverzekering zal dan ook veel goedkoper zijn dan een hospitalisatieverzekering met uitgebreidere dekkingen, of dekkingen die een hoger bedrag waarborgen. Daarnaast is de kostprijs van een hospitalisatieverzekering ook niet vastgesteld. Dit zorgt er voor dat banken en financiële instellingen geheel op eigen houtje kunnen beslissen hoeveel hun hospitalisatieverzekering moet gaan kosten. Het vergelijken van de verschillende hospitalisatieverzekering alsook de verzekeraars kan er dus voor zorgen dat u zich aanzienlijk goedkoper kunt laten verzekeren.

Wat dekt een hospitalisatieverzekering?

Een hospitalisatieverzekering kent verschillende dekkingen die sterk afhankelijk kunnen zijn van de polis in kwestie. In ieder geval zal een hospitalisatieverzekering altijd de kosten van een opname in een ziekenhuis indekken. Veelal zorgt de polis echter eveneens voor een dekking wat betreft de kosten van onderzoeken en geneesmiddelen alsook  de kosten die in rekening worden gebracht voor het vervoer van en naar het ziekenhuis. Het type vervoer dat wordt ingedekt is echter wel afhankelijk van de verzekeraar en de hospitalisatieverzekering in kwestie. De ene hospitalisatieverzekering zal bijvoorbeeld alleen het vervoer per ziekenwagen indekken terwijl een andere hospitalisatieverzekering er ook voor kan kiezen om het vervoer door middel van een helikopter (bijvoorbeeld in moeilijk begaanbare gebieden) in te dekken. Tot slot zorgen de meeste hospitalisatieverzekeringen eveneens voor een dekking wat betreft palliatieve zorgen, ook al is deze veelal beperkt.

Welk bedrag wordt verzekerd?

Het is bij het afsluiten van een hospitalisatieverzekering van het grootste belang dat u even stil blijft staan bij het bedrag dat wordt ingedekt, want ook deze zal mede bepalend zijn voor de kostprijs van uw hospitalisatieverzekering. Een standaard hospitalisatieverzekering kan bijvoorbeeld een dagprijs van 10 euro (als voorbeeld) indekken, terwijl een andere hospitalisatieverzekering er voor kan kiezen om een dagprijs van 15 of 25 euro in te dekken. Dit maakt een verschil uit voor uw premie, maar zorgt er natuurlijk ook voor dat u tijdens een opname veel minder dient te betalen. U dient vooral goed af te wegen of de kosten de baten rechtvaardigen of niet. Is dat het geval, dan wordt het aangeraden om een hospitalisatieverzekering af te sluiten met een degelijke daglimiet.

Vergelijk prijzen hospitalisatieverzekering

Formulier ter afsluiting van hospitalisatieverzekering

Last but not least, wanneer u een hospitalisatieverzekering wenst af te sluiten zal de verzekeraar u verzoeken om een formulier in te vullen. Dat formulier dient u steeds naar waarheid in te vullen en is bijzonder belangrijk voor de dekking alsook de kostprijs van uw hospitalisatieverzekering.  Door middel van het formulier hoopt de verzekeraar in ieder geval in te kunnen schatten hoe groot het risico is dat u binnenkort dient opgenomen te worden in het ziekenhuis. Het spreekt voor zich dat, hoe groter de verzekeraar denkt dat dit risico is, des te hoger ook de kostprijs van de hospitalisatieverzekering zal komen te liggen. Het foutief antwoorden op de vragen die gesteld worden is echter geen oplossing. In dat geval zal de verzekeraar immers weigeren op uit te betalen bij een hospitalisatie. Zorg er dus altijd voor dat u het hospitalisatieverzekering naar waarheid invult, het kost u misschien iets meer aan premies, maar u bent er wel zeker van dat u gewoon goed verzekerd bent.