Opzegbrief verzekering

Er zijn tegenwoordig heel veel verschillende verzekeringen op de markt verzekeringsmarkt terug te vinden. Het kan dan ook perfect voorkomen dat u op een zeker ogenblik een verzekering afsluit die u eigenlijk niet echt nodig heeft. Later zult u deze verzekering dan uiteraard terug willen opzeggen, maar hoe doet u dat precies? Het opzeggen van een verzekering dient u in ieder geval altijd schriftelijk te gebeuren. Daarnaast zult u rekening moeten houden met bepaalde informatie die verplicht op uw brief zal moeten staan. In dit artikel vertellen we u graag alles wat u op uw opzegbrief van uw verzekering moet zetten.

Hoe een opzegbrief verzekering opstellen?

Om te beginnen zult u uiteraard willen weten hoe u een dergelijke brief precies moet opstellen. Wel, dat is eigenlijk erg eenvoudig. Uiteraard vermeldt u op de brief van wie het schrijven afkomstig is alsook de verzekeraar aan wie het schrijven wordt gericht. Verder is het belangrijk dat u steeds de datum op uw brief vermeldt en dat u duidelijk aangeeft over welke verzekering het precies gaat. Iedere verzekering beschikt immers over een eigen, unieke referentie die u kunt opgeven in uw briefwisseling. Tot slot spreekt het voor zich dat u eveneens dient aan te geven vanaf welke datum u de verzekering in kwestie wenst stop te zetten. Wilt u dat bijvoorbeeld doen vanaf de dag van schrijven of pas vanaf een bepaalde datum in de (nabije) toekomst. Dit zijn stuk voor stuk zaken die u zeker in uw opzegbrief voor de verzekering dient te vermelden.

Stuur de opzegbrief aangetekend

Erg belangrijk is ook dat u de brief naar uw verzekeraar voor het opzeggen van uw verzekering aangetekend op de post doet. Veel mensen sturen de opzegging per e-mail of per gewone brief, maar dat volstaat in principe niet. Op deze manier heeft u namelijk geen enkel bewijs dat u de opzegbrief heeft verzonden en daarnaast bestaat de kans dat de verzekeraar de opzegbrief zal weigeren. Indien u de brief aangetekend op de post doet is dat uiteraard niet het geval. Indien u een verzekering wenst op te zeggen mag het duidelijk zijn dat u de opzegbrief steeds aangetekend op de post dient te doen.

Wacht niet te lang met het versturen van de opzegbrief verzekering

Tot slot nog een goede raad. Veel mensen wachten tot op het laatste nippertje om de opzegbrief voor hun verzekering te versturen. Het spreekt voor zich dat, dat eigenlijk niet interessant is. Iedere verzekeraar zal voor het opzeggen van zijn verzekering(en) immers een bepaalde opzegtermijn hanteren. Indien u deze termijn niet respecteert kan het gebeuren dat u de verzekering verplicht nog enige tijd verder dient te betalen. Welke opzeggingstermijn er voor uw verzekering wordt gehanteerd kunt u steeds terugvinden in uw polisvoorwaarden alsook in de algemene voorwaarden van uw verzekeraar. Hoe dan ook, het mag duidelijk zijn dat het tijdig versturen van de opzeggingsbrief voor uw verzekering een absolute must is.