Gewaarborgd inkomen verzekering

Wanneer u een bepaalde levensstandaard gewoon bent is het niet zo eenvoudig om hier vanaf te stappen, in het geheel niet op latere leeftijd. Toch kunnen er zich altijd onverwachte situaties voordoen waardoor bijvoorbeeld uw inkomen een stevige deuk krijgt. Misschien is er tijdelijk wel geen werkaanbod in uw sector of bent u plots ziek geworden. Hoewel het niet mogelijk is om alle risico’s die ondernemen met zich meebrengt is het voor zelfstandigen wel mogelijk om een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten.

Deze verzekering maakt het mogelijk om een vervangingsinkomen toegekend te krijgen wanneer u bijvoorbeeld te maken krijgt met een chronische ziekte. Vooraleer een dergelijke verzekering af te sluiten is het echter zeer belangrijk om precies te weten wat deze verzekering wel en niet voor u kan betekenen. Aarzel dan ook niet langer en lees snel verder, want in dit artikel vertellen we u graag alles over de gewaarborgd inkomen verzekering.

Wat is de gewaarborgd inkomen verzekering precies?

De gewaarborgd inkomen verzekering is een verzekering die kan worden afgesloten door zelfstandigen. Middels deze verzekering kan men zich indekken tegen het verlies van inkomen als gevolg van een medische aandoening. In principe is het voor iedereen tussen de leeftijd van 18 en 65 jaar mogelijk om een dergelijke verzekering te onderschrijven. Indien u er voor kiest om deze verzekering af te sluiten, dan zijn er een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden. Zo wordt er steeds een doktersattest gevraagd en dient er een vragenlijst te worden ingevuld. Daarnaast kunt u zelf bepalen welke maandelijkse aanvulling u precies wenst te ontvangen, wanneer u de eerste storting wenst te ontvangen (vaak ten vroegste vanaf de tweede maand arbeidsongeschiktheid) alsook welk type vergoeding u wenst te ontvangen. Hou er daarnaast ook rekening mee dat een gewaarborgd inkomen verzekering voor ongevallen en ziekte niet dezelfde zijn. Beide verzekering staan doorgaans los van elkaar, maar kunnen wel gecombineerd worden afgesloten. Let wel, uw keuze op al deze vragen zal grotendeels bepalend zijn voor de kostprijs van de verzekering.

Fiscaal voordeel

Indien u er voor kiest om een gewaarborgd inkomen verzekering af te sluiten dient u er rekening mee te houden dat u de premies fiscaal kunt inbrengen. Wel is het zo dat hier verschillende voorwaarden aan verbonden zijn. In eerste instantie moet u er steeds rekening mee houden dat de wijze waarop de premies van het gewaarborgd inkomen fiscaal ingebracht kunnen worden afhankelijk is van de partij die de premies betaald. Heeft u er voor gekozen om uw vennootschap de premies te laten betalen? In dat geval kan deze als bedrijfslast worden beschouwd in de vennootschapsbelasting. Heeft u de premies echter als verzekeringnemer betaald, dan kunt u deze aftrekken als werkelijk bewezen beroepskost. Hou er wel rekening mee dat u op het vervangingsinkomen dat wordt uitbetaald door de gewaarborgd inkomen verzekering op normale wijze zult belast worden.

Is een gewaarborgd inkomen verzekering interessant?

Veel zelfstandige ondernemers kiezen er voor om het gewaarborgd inkomen als één van de eerste verzekeringen af te sluiten, maar is dat wel zo interessant? Het is absoluut een feit dat het gewaarborgd inkomen bepaalde financiële risico’s die het gevolg zijn van een medische situatie op een efficiënte wijze kan oplossen. Er dient echter wel rekening mee te worden gehouden dat het gewaarborgd inkomen een zeer dure verzekering is. Probeer daarnaast eerst voor uzelf uit te zoeken welk type gewaarborgd inkomen verzekering u precies wenst af te sluiten en over welke voorwaarden deze moet beschikken. Let er ook voor op dat u de premies van uw verzekering steeds tijdig betaalt. Doet u dat niet, dan heeft de verzekering doorgaans steeds het recht om uw gewaarborgd inkomen zonder bericht te schrappen waardoor er een nieuwe polis dient te worden afgesloten. Dit is het addertje onder het gras omdat de verzekeraar zich bij een recente medische ontdekking op deze manier kan vrijstellen van tussenkomst. Kiest u er met andere woorden voor om een gewaarborgd inkomen verzekering af te sluiten, zorg dan steeds voor een correcte betaling van de verzekeringspremie!