Zorgverzekering (Nederland)

Ieder land kiest er voor om één of meerdere verzekeringen te verplichten. In Nederland is het bijvoorbeeld voor iedere inwoner verplicht om de zogenaamde zorgverzekering af te sluiten. De zorgverzekering is een verzekering die er voor zorgt dat bepaalde medische kosten worden ingedekt terwijl u slechts “aansprakelijk” bent voor een stukje van de gemaakte kosten. Daar de zorgverzekering in Nederland een verplichte verzekering is wil dat meteen ook zeggen dat de polisvoorwaarden wettelijk zijn vastgesteld. Het is met andere woorden voor verzekeraars niet of slechts voor een beperkt deel mogelijk om van die voorwaarden af te wijken. In ieder geval hoopt de Nederlandse overheid samen met de verzekeraars op deze manier een verzekering te creëren die voor iedereen niet alleen verplicht, maar ook echt interessant is. We vertellen u in dit artikel graag meer over de zorgverzekering in Nederland.

De standaard en aanvullende zorgverzekering 

Er zijn twee verschillende soorten zorgverzekering in Nederland. Er is de standaard zorgverzekering (die verplicht is), maar er is ook de aanvullende zorgverzekering. De standaard zorgverzekering voorziet iedere inwoner van Nederland vanaf de leeftijd van 4 maanden (ook kinderen moeten dus verplicht over de verzekering beschikken) van financiële bijstand in medische situaties.  Het kan echter perfect voorvallen dat de standaard zorgverzekering voor u onvoldoende kosten dekt. Vooral wanneer u bijvoorbeeld graag gebruik maakt van alternatieve geneeskunde wordt het aangeraden om de aanvullende zorgverzekering eveneens af te sluiten. Let wel, het spreekt voor zich dat dit de maandelijks te betalen premie aanzienlijk kan beïnvloeden.

Zorgverzekering voor mensen jonger dan 18 jaar

Zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald is de zorgverzekering eveneens verplicht voor mensen die jonger zijn dan 18 jaar. De zorgverzekering voor minderjarigen is dezelfde als de zorgverzekering voor volwassenen met als enige verschil dat minderjarigen geen premie dienen te betalen. Zij maken gebruik van een premievrije zorgverzekering tot aan de leeftijd van 18 jaar. Wanneer de jongere in kwestie op die leeftijd beslist om verder te studeren kan dit eveneens van belang zijn op zijn of haar zorgverzekering.  Veel zorgverzekeraars houden hier immers rekening mee en proberen de tarieven van hun studenten zorgverzekering zo laag mogelijk te houden. Voor ouders is het vooral belangrijk om te weten dat ze hun pasgeboren baby altijd binnen de 4 maanden dienen in te schrijven bij een zorgverzekeraar. Doen ze dit niet, dan kunnen ze hiervoor een aanzienlijke boete krijgen.

Zorgverzekering opzeggen, is het mogelijk?

Veel mensen komen er na het afsluiten van hun zorgverzekering achter dat een andere zorgverzekeraar toch betere voorwaarden, en dan vooral een lagere kostprijs, hanteert. Op dit ogenblik kan het idee al snel gaan spelen om uw huidige zorgverzekering op te zeggen, maar is dat wel mogelijk? Heeft u als verzekeringnemer met andere woorden de mogelijkheid om een bij wet verplichte verzekering op te zeggen indien u dit wenst? Eigenlijk is het antwoord vrij voor de hand liggend. Het is over het algemeen niet mogelijk om een verplichte verzekering (in dit geval de zorgverzekering) zomaar op te zeggen. De zorgverzekering is dan ook niet voor niets een levenslange verzekering. Dit hoeft u echter niet te beletten om te veranderen van zorgverzekeraar. Het is immers wel gewoon mogelijk om uw zorgverzekering over te brengen naar een andere verzekeraar.

Verzekeringsplicht zowel voor verzekeringnemers als voor verzekeraars

Dit artikel afronden doen we door mee te geven dat er niet alleen een verzekeringsplicht is voor verzekeringnemers. Ook verzekeraars dienen zich aan de wettelijke verplichting te houden. Het staat verzekeraars bij andere verzekeringen veelal altijd vrij om zelf te beslissen of ze de verzekering willen verstrekken aan de potentiële verzekeringnemer of niet, maar dat is niet het geval bij de zorgverzekering. In het geval van de zorgverzekering geldt immers een verplichting voor verzekeraars. Zij moeten met andere woorden verplicht iedereen die de zorgverzekering wenst af te sluiten aanvaarden, ook al heeft de persoon in kwestie het op financieel vlak wat moeilijk. U als verzekeringnemer hoeft dus nooit bang te zijn om de zorgverzekering niet af te kunnen sluiten.