Vlaamse zorgverzekering

Er heerst tot op de dag van vandaag nog steeds vaak grote verwarring over de Vlaamse zorgverzekering. Veel mensen denken dan ook nog altijd dat de jaarlijkse bijdrage die ze hiervoor betalen te maken heeft met een vorm van ziektekostenverzekering, maar dat is niet het geval. Het Vlaamse zorgstelsel is grotendeels gebaseerd op solidariteit. Dat wil zeggen dat iedereen een stukje van de niet-medische kosten van zorgbehoevenden op zich zal nemen. Dit gebeurt door het betalen van een jaarlijkse bijdrage aan één van de zeven zorgkassen die in Vlaanderen zijn terug te vinden. Het is zeer belangrijk om er rekening mee te houden dat deze bijdrage wettelijk verplicht is voor iedereen die de leeftijd van 26 jaar of ouder heeft bereikt. Wilt u graag meer te weten komen over de Vlaamse zorgverzekering? Lees er dan snel alles over in dit artikel!

Wettelijk verplicht

Zoals in de inleiding van dit artikel reeds aangegeven is de Vlaamse zorgverzekering verplicht te betalen voor alle inwoners van Vlaanderen die de leeftijd van 26 jaar hebben bereikt. Zij zullen hiervoor automatisch een eerste betalingsaanvraag krijgen op het jaar waarin ze 26 worden. Van zodra u de eerste betaling heeft uitgevoerd bent u aangesloten bij de zorgkas en zult u jaarlijks een nieuwe uitnodiging tot betaling ontvangen. De verplichting van de verzekering geldt uitsluitend voor mensen die in Vlaanderen woonachtig zijn. Heeft u een huis in Brussel, dan kunt u vrijwillig een bijdrage leveren aan de zorgkas, maar geldt daarvoor dus geen verplichting. Wie in Wallonië woont is vrijgesteld van deze jaarlijkse bijdrage. Op moment van schrijven zijn er zo’n 180.000 mensen die per maand een uitkering genieten uit de Vlaamse zorgverzekering.

Hoe aansluiten bij een zorgkas?

Doorgaans ontvangt iedereen die de leeftijd van 26 jaar heeft bereikt automatisch een betalingsaanvraag. Bij betaling van het bedrag bent u dan automatisch aangesloten bij de zorgkas van uw keuze. In België zijn in totaal zeven verschillende zorgkassen terug te vinden. U kunt er voor kiezen om gebruik te maken van de zorgkas van uw ziekenfonds, maar u kunt ook gebruikmaken van een neutrale zorgkas. Bij welke zorgkas u zich precies aansluit is afhankelijk van uw persoonlijke keuze.

Het is zeer belangrijk om er rekening mee te houden dat de bijdragen in Vlaanderen verplicht zijn. Indien u na drie herinneringen nog steeds niet tot betaling van het verschuldigde bedrag bent overgegaan kan dat een geldboete met zich meebrengen van 250 euro.

Premie Vlaamse Zorgverzekering

De premie die in de Vlaamse zorgkas dient te worden gestort is vastgesteld op 52 of 26 euro (2019).