Verzekeren

Verzekeren is natuurlijk niet echt populair. In principe zorgt verzekeren er voor dat u zich verplicht om een bepaalde verzekering tegen een specifiek schadegeval af te sluiten. Natuurlijk is dit aan de ene kant interessant, maar aan de andere kant is het ook zo dat verzekeren geld kost. Wanneer u er echter voor kiest om u niet te verzekeren spaart u de premie wel uit, maar wanneer er zich een schadegeval voordoet dient u wel volledig zelf voor het kostenplaatje op te draaien. We kunnen u verzekeren dat het vanuit dat opzicht financieel interessanter is om u te verzekeren dan de kostprijs van een bepaalde schadegeval te betalen. Op het internet (alsook op deze website) is in ieder geval heel wat informatie terug te vinden over wat u moet doen om u te laten verzekeren. We gaan er in dit artikel in ieder geval reeds uitgebreid verder op in.

Waarom verzekeren?

Op de eerste vraag waarom u zich zou moeten verzekeren hebben we eigenlijk reeds een antwoord gegeven in de inleiding van dit artikel. U laten verzekeren is vooral een kwestie van veiligheid. Wanneer er zich een schadegeval voordoet kan dit hoge kosten met zich meebrengen. Niet iedereen kan of wil die kosten zomaar betalen en dan kan het goed doen om te weten dat u een beroep kunt doen op uw verzekering. Zij zullen dan een deel van de schade vergoeden zodat de kostprijs voor uzelf zoveel mogelijk beperkt blijft. Indien u zichzelf met andere woorden nog de vraag stelt waarom u zich zou laten verzekeren is het enige juiste antwoord, omdat u op die manier eenvoudig financiële zekerheid kunt bekomen, ook wanneer er zich een bepaalde onverwachte situatie voordoet. Hou er ook rekening mee dat u zich dient te laten verzekeren tegen verschillende risico’s en het met andere woorden niet volstaat om u tegen één enkel risico in te dekken. Op deze manier kan de kostprijs voor uw verzekeringen helaas wel oplopen.

Verplicht verzekeren

Naast het gewoon verzekeren zijn er ook enkele verzekeringen die u verplicht dient af te sluiten. De verplichte verzekeringen waar u rekening mee moet houden zijn afhankelijk van het land waarin u woont. Voor Europa in het algemeen geldt dat iedere bestuurder van een auto verplicht in het bezit dient te zijn van een zogenaamde BA-verzekering. In Nederland noemen we deze verzekering niet de BA-verzekering, maar de WA-verzekering. Dit is een verzekering die schade die door u werd veroorzaakt aan derden indekt. Verplicht verzekeren wordt niet vaak toegepast, en geldt eigenlijk uitsluitend voor verzekeringen die beschouwd worden als van “algemeen nut” en verzekeringen die volgens bijvoorbeeld de overheid van een land essentieel zijn om haar inwoners bepaalde zekerheden te kunnen bieden. Verplicht verzekeren is hoe dan ook geen lachertje, want wanneer u zich er niet aan houdt kan dit vervelende gevolgen hebben. Een boete kunt u zeker verwachten, maar de kans is groot dat er ook nog andere sancties zullen volgen. Hou dus zeker rekening met verzekeringen die verplicht afgesloten moeten worden.

Conclusie

Het verzekeren van bepaalde mogelijke schadegevallen is inderdaad niet leuk. In principe hoopt u immers de verzekering nooit nodig te hebben, maar tegelijkertijd moet u er wel iedere maand voor betalen. Naast de gewone verzekeringen zijn er verschillende verzekeringen die u verplicht dient af te sluiten. In dit geval heeft u dus geen keuze, want het niet afsluiten van dergelijke verzekeringen brengt als risico met zich mee dat u kans maakt op een behoorlijke boete en zelfs eventuele extra sancties. Het wordt dan ook sterk aangeraden eerst deze risico’s te laten verzekeren. Om de goedkoopste manier van verzekeren te vinden raden we u aan verschillende verzekeringen bij verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken.