Verzekering opzeggen

We beschikken allemaal wel over één of meerdere verzekeringen. Het is echter zo dat we op een bepaald ogenblik in ons leven geen nood meer kunnen hebben aan een bepaalde verzekering. In dat geval zal de gedachte al snel gaan spelen om de verzekering op te zeggen, maar hoe doet u dat precies en zijn alle verzekeringen eigenlijk wel zomaar op te zeggen? Er wordt op dit vlak een onderscheid gemaakt tussen een verplichte en een niet verplichte verzekering. Zoals de naam reeds doet vermoeden bent u bij een niet verplichte verzekering niet verplicht om over de verzekering in kwestie te beschikken wat wil zeggen dat deze (afhankelijk van de voorwaarden van de verzekering) zomaar opgezegd kan worden. Bij een verplichte verzekering ligt dat even anders. We gaan in dit artikel graag verder in op het opzeggen van een verzekering.

Het opzeggen van een niet verplichte verzekering

Het opzeggen van niet verplichte verzekering is zoals in de inleiding reeds aangehaald perfect mogelijk. U dient er in dit geval enkel en alleen rekening mee te houden dat de opzegging aangetekend gebeurt en u rekening houdt met de voorwaarden die aan de verzekering verbonden zijn. Verschillende verzekeringen worden afgesloten voor de periode van één jaar of langer. Het is in tussentijd wel mogelijk om uw verzekering op te zeggen, maar de reeds betaalde premies of de premies die u nog dient te betalen worden niet kwijtgescholden. Het komt op deze manier dan ook maar wat vaak voor dat veel mensen zich (al dan niet bewust) dubbel laten verzekeren waardoor er mogelijk discussie kan bestaan bij een eventuele uitbetaling. Hou bij het opzeggen van uw verzekering dus altijd rekening met de looptijd van de verzekering en zeg deze alleen op wanneer u er echt zeker van bent. Verder brengt het opzeggen van een niet verplichte verzekering geen verdere problemen met zich mee.

Het opzeggen van een verplichte  verzekering

Wanneer u een verplichte verzekering wenst op te zeggen is dat natuurlijk even iets helemaal anders.  In dat geval zult u er rekening mee moeten houden dat dit niet zomaar mogelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de verplichte zorgverzekering in Nederland. Als eigenaar van een woning in België bent u ook verplicht om te beschikken over een brandverzekering terwijl u om met een auto de openbare weg op te gaan moet beschikken over een BA autoverzekering. Hoewel u deze twee verzekeringen op zich wel op kunt zeggen is het zo dat u hiervoor enkele waarborgen dient te kunnen geven.

Wanneer u bijvoorbeeld uw huis heeft verkocht dient u niet langer te beschikken over een brandverzekering. Hetzelfde geldt ook voor een autoverzekering. Vanaf het ogenblik dat uw auto bijvoorbeeld verkocht is (en u, uw nummerplaat heeft ingeleverd) kunt u de autoverzekering opzeggen. Het vroeger opzeggen van de verplichte BA verzekering is ook mogelijk, maar dan dient u er wel rekening mee te houden dat u tegen de lamp kunt lopen bij een eventuele politiecontrole. De boetes op het niet beschikken over de verplichte autoverzekering zijn tot slot alles behalve min. Denk dus zeker en vast twee keer na alvorens een verplichte verzekering op te zeggen.