Verzekering brommer vergelijken

Wanneer u een brommer heeft aangekocht wilt u natuurlijk niets liever dan er meteen de weg mee op te gaan. Dat is ook geen enkel probleem, ware het niet dat u wel over een gepaste verzekering dient te beschikken. Voor voertuigen is in België (en ook in Nederland) van toepassing dat er een verplichte verzekering voor schade aan derden dient te worden afgesloten. Deze verzekering heeft enkel en alleen als doel om tijdens een schadegeval de schade aan derden in te dekken. Dit wil zeggen dat u met de verplichte BA of WA verzekering (in België is er sprake van een BA verzekering, in Nederland van een WA verzekering) geen schade aan uw eigen brommer dekt. Wanneer u ook dergelijke schade wenst in te laten dekken zult u hiervoor een beroep moeten doen op een uitgebreidere en als vanzelfsprekend ook duurdere verzekering.

Vergelijk brommer verzekering

Ruime verzekerd met de basiswaarborgenBereken prijs Simulatie
Yuzzu - Touringex-Touring Verzekeringen Zeer voordelige tarievenBereken prijs Simulatie

BA verzekering brommer

Zoals in de inleiding reeds aangehaald heeft een BA verzekering brommer enkel en alleen als doel om tijdens een schadegeval met uw brommer de kosten aan derden in te dekken. Dit is niet alleen zeer interessant (alhoewel u natuurlijk ook altijd zelf met een vrijstelling blijft zitten), maar ook bij wet verplicht. Wanneer u besluit om geen BA verzekering af te sluiten voor uw brommer bent u niet in regel waardoor u bij een controle een flinke boete kunt krijgen. Ook tijdens een schadegeval zal er geen verzekeraar zijn die tussen komt m.b.t. de schade aan derden waardoor u voor het volledige kostenplaatje zelf op zult moeten draaien. Als we dan gaan kijken naar de premie van een BA verzekering voor uw brommer, dan zijn we er van overtuigd dat, dat een veel betere keuze is dan de kosten bij een schadegeval zelf te moeten betalen. Op deze manier voorkomt u ook dat u een boete krijgt, dus is er eigenlijk geen enkele reden om een BA verzekering brommer niet af te sluiten.

Schade aan eigen brommer

Wanneer u echt gerust wil slapen doet u er naast een BA verzekering goed aan om ook een aanvullende verzekering af te sluiten. Zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald dekt een BA verzekering geen schade aan uw eigen brommer.  Voor dergelijke schade dient u een beroep te doen op een zogenaamd beperkt casco of full casco verzekering. Beide verzekeringen hebben als doel om schade aan uw eigen brommer te dekken, maar het verschil zit hem in het type schade dat wordt gedekt. Bij een beperkt casco dient u er rekening mee te houden dat schade die wordt veroorzaakt door slippen of botsen niet wordt ingedekt. Dergelijke schade wordt doorgaans enkel en alleen ingedekt door een full casco verzekering.

Prijs brommer verzekering

Eigen risico bij verzekering brommer

Welke verzekering u ook  afsluit voor uw brommer, u dient er altijd rekening mee te houden dat er sprake is van een zogenaamd “eigen risico”.  Dit houdt in dat de verzekeraar nooit op zal draaien voor de volledige kostprijs van het schadegeval. Het eigen risico waarmee u te maken krijgt is afhankelijk van verzekering tot verzekering. Dat geldt ook voor het bedrag dat verzekerd wordt. Hoe hoger het bedrag ligt dat u wenst te laten verzekeren, des te hoger ook de kostprijs van uw brommer verzekering zal komen te liggen. Er is een eigen risico van toepassing zowel voor BA verzekeringen als voor beperkt en full casco verzekeringen. U doet er goed aan om de verschillende brommer verzekeringen op de markt met elkaar te vergelijken om op die manier te weten te komen welke verzekeraar de brommer verzekering met de beste voorwaarden tegen de goedkoopste prijs aan kan bieden.