Kapitaal uitvaartverzekering

Indien u van plan bent om een uitvaartverzekering af te sluiten heeft u de keuze tussen twee verschillende soorten verzekeringen. U kunt er voor kiezen om de natura uitvaartverzekering af te sluiten of u kunt kiezen voor de zogenaamde kapitaal uitvaartverzekering. Deze tweede verzekering brengt verschillende interessante voordelen met zich mee, maar er zijn ook nadelen aan verbonden. Voor mensen is het afsluiten van een uitvaartverzekering vaak een vervelend moment. Niemand staat bijvoorbeeld op jonge leeftijd graag stil bij zijn of haar overlijden, maar toch is het afsluiten van een uitvaartverzekering zeer interessant. Bent u eveneens op zoek naar een interessante mogelijkheid om uw toekomstige uitvaart te laten verzekeren en wilt u graag een duidelijk beeld hebben van de verschillende mogelijkheden waarover u beschikt? In dit artikel vertellen we u alvast graag alles wat u moet weten over de kapitaal uitvaartverzekering.

Vergelijk uitvaart kapitaal verzekeringen

Corona DirectGeen doktersattest voorafBereken prijs Simulatie
Kies vrij wie de voorziene som zal ontvangenBereken prijs Simulatie

Voordelen kapitaal uitvaartverzekering

Er zijn tal van interessante voordelen verbonden aan het afsluiten van een kapitaal uitvaartverzekering. In eerste instantie is er bijvoorbeeld de vrijheid die de nabestaanden genieten om bijvoorbeeld zelf te kiezen voor een uitvaartcentrum. Bij een natura uitvaartverzekering bent u doorgaans verplicht om de diensten af te nemen bij de aangesloten partijen, maar bij de kapitaal uitvaartverzekering is dat dus niet het geval. Daarnaast kiest u ook helemaal zelf het bedrag dat u wenst te verzekeren. Wilt u niet meteen de kosten van de volledige uitvaart betalen, dan is dat dus geen enkel probleem. Ook op vlak van verzekeringspremie beschikt u trouwens over verschillende mogelijkheden. U kunt er voor kiezen om het verschuldigde bedrag in één keer te betalen, maar u kunt ook gebruikmaken van periodieke premies die bijvoorbeeld iedere maand of iedere drie maanden moeten worden betaald. Hoe dan ook mag het duidelijk zijn dat er aan de kapitaal uitvaartverzekering tal van interessante voordelen verbonden zijn!

Nadelen kapitaal uitvaartverzekering

Er zijn niet uitsluitend voordelen verbonden aan de kapitaal uitvaartverzekering. Het grote probleem bij deze verzekering is dat de verzekeringnemer geen specifieke wensen kenbaar maakt. Hoewel er een schatting wordt gemaakt van de kosten van de uitvaart kan het aldus perfect voorkomen dat het bedrag ontoereikend is waardoor de nabestaanden alsnog een bepaalde extra kostprijs moeten betalen. Daarnaast is het erg belangrijk om als verzekeringnemer op een duidelijke manier aan te geven hoe u, uw uitvaart graag zou willen zien. Dat hoeft niet meteen bij ondertekening van de verzekeringsovereenkomst, maar toch is het aan te raden om hier niet te lang mee te wachten. Een goede basis op papier zetten kan alvast voldoende zijn. Later kunt u deze basis zelf uitbreiden of aanpassen aan de hand van uw persoonlijke voorkeur.

Vergelijk uitvaart kapoitaal verzekeringen bij verzekeraars

Conclusie

De kapitaal uitvaartverzekering is een interessante verzekering voor iedereen die een bepaald bedrag wil sparen om zijn of haar overlijden mee te financieren. Daarnaast is de keuze voor dit type uitvaartverzekering eveneens interessant voor mensen die nog niet goed weten hoe ze hun uitvaart precies willen zien verlopen. Door uw wensen kenbaar te maken aan de nabestaanden kunnen zij nog altijd de dienst precies laten verlopen zoals u deze voor ogen had gezien. Bij een kapitaal uitvaartverzekering is het wel van belang om een goede vergelijking uit te voeren. De rente die wordt verkregen op de door u gestorte premies zijn immers niet vastgesteld en kunnen bijgevolg sterk afhankelijk zijn van de uitvaartverzekeraar van uw keuze. Heeft u dit artikel goed doorgenomen en bent u overtuigd van de voorwaarden en mogelijkheden van de kapitaal uitvaartverzekering? In dat geval is het voor u beslist interessant om deze verzekering af te sluiten!